Osakeanti

Sijoittajakontaktit

Mikko Summala, toimitusjohtaja +358 (0)40 640 3136, mikko.summala@ parkingenergy.com

Ari Ingman, hallituksen puheenjohtaja, +358 (0)40 502 6624, ingman.ari@gmail.com

Documents in English - Englanninkieliset Dokumentit

Share offer documents in English are available at www.parkingenergy.com/investment.

Kesäkuu 2020 Osakeannin edistyminen

Päivitämme osakeannin edistymisen täällä joka arkipäivä. Tässä annissa on merkittävänä vähintään 250 000 ja enintään 400 000 osaketta.

Annin eteneminen 13.8. - 1. vaiheen merkintäaika päättyi 24.6. ja toinen vaihe 22.7. - Yhtiön hallitus on päättänyt jatkaa merkintäaikaa.

134,056

Ensisijainen merkintä

0

Toissijainen merkintä

€402,168

Kokonaisrahamäärä

54%

% osakkeista merkitty (min)

14/14

Päiviä merkinnässä (1.v)

24/24

Päiviä merkinnässä (2.v)

30

Merkintöjä

34%

% osakkeista merkitty(max)

Kesäkuu 2020 Osakeanti

Parkkisähkö Oy:n 2. kesäkuuta 2020 pidetty yhtiökokous päätti uudesta osakeannista. Tässä pääsääntöisesti nykyisille omistajille suunnatussa annissa on tarjolla kaikenkaikkiaan 400.000 (neljäsataatuhatta) uutta osaketta merkintähinnan ollessa €3.00 (kolme euroa) per osake.

 

Anti toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe alkaa keskiviikkona 10. kesäkuuta 2020 ja kestää kaksi viikkoa. Annin kaksi ensimmäistä viikkoa ovat varattu nykyisille omistajille. Ylimerkinnän tapahtuessa osakkeet jaetaan pro rata periaatteen mukaan.

 

Mahdollisesti merkitsemättä jääneitä osakkeita tullaan tarjoamaan myös ulkopuolisille sijoittajille annin toisessa vaiheessa. Lisätietoa oheisissa dokumenteissa.

Web_shareoffer_diagram_FI.png

Osakeanti-dokumentit

Perustietoasiakirja, pdf 

Yhtiökokouksen pöytäkirja, pdf

Yhtiöjärjestys, pdf

 

Merkintälomake, pdf